PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID 

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze onderneming. 

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Voornoemde gegevens worden gebruikt voor verschillende andere doeleinden:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de website, zowel technisch als inhoudelijk.
 • Het verbeteren van de dienstverlening.
 • Het verstrekken van informatie via e-mail, zoals updates aan de website, maar ook productaanbevelingen en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren op basis van eerdere bestellingen die u bij ons geplaatst hebt. U ontvangt de nieuwsbrief enkel na u ingeschreven te hebben of via uitdrukkelijke toestemming.
 • Fraudepreventie en -bestrijding. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 180 dagen voor alle types van persoonsgegevens.

   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens steeds per email versturen.